Putna - Vrancea - banner
Articole
ce să vezi și unde să mergi dacă ești pasionat de natură

Glosar de termeni

definiții și descrieri pentru o mai bună înțelegere a articolelor


Pentru că ne place să aflăm cât mai multe informații împreună, în acest glosar veți regăsi termenii specifici folosiți în articolele de pe site, în ordine alfabetică.

 

A

Alohton - originar din altă regiune geografică.

Antropic - creat și determinat de acțiunea omului.

Aven - o galerie de peșteră formată pe verticală prin infiltrarea apei în crăpăturile rocilor solubile (cum ar fi calcarul) și care se poate uni sau continua cu alte galerii formate în plan relativ orizontal. Un aven poate fi activ, adică are un curs de apă permanent care continuă erodarea rocilor, sau fosil, unde apa mai apare doar ocazional.

Avifaună - totalitatea speciilor de păsări dintr-un anumit loc.

 

B

Biodiversitate - întreaga varietate a vieții pe Pământ, de la cele mai mici microorganisme, până la cele mai evoluate plante și animale. În aceeași măsură înseamnă diversitatea biologică a ecosistemelor, a genelor și a tuturor speciilor de pe planetă. 

 

C

Circ glaciar (sau căldare glaciară) - formă negativă de relief, cu aspect de depresiune circulară, formată prin eroziunea unui ghețar, situată în partea superioară a văilor glaciare sau a unui complex glaciar. 

Convenția de la Berna - instrument legal internațional prin care 50 de țări, alături de Uniunea Europeană, promovează cooperarea în vederea conservării florei, faunei și habitatelor naturale. Convenția a fost adoptată la Berna, în Elveția, la 19 septembrie 1979.

Convenția Ramsar - tratat interguvernamental (sub egida UNESCO) ce oferă cadru conservării și managementului sustenabil al zonelor umede din întreaga lume. A fost adoptată în orașul iranian Ramsar în 1971 și a intrat în vigoare în 1975. Acțiunile la care se angajează fiecare din partenerii tratatului sunt: îmbunătățirea folosirii propriilor zone umede, propunerea de regiuni potrivite pentru „Lista Ramsar” și asigurarea managementului sustenabil al acestora și cooperare internațională pentru zonele umede transfrontaliere.

Cretacic - ultima parte a Erei Mezozoice, perioadă ce a durat 79 de milioane de ani cu 66-145 de milioane de ani în urmă, precedată de Jurasic și urmată de Paleogen. A fost denumită astfel de geologul belgian Jean d'Omalius d'Halloy în 1822. Sfârșitul cretacicului coincide cu un declin al biodiversității ce culminează cu dispariția dinozaurilor și a numeroase nevertebrate.

Cuaternar - ultima perioadă a Erei Neozoice, care continuă și astăzi. A fost denumită astfel de geologul J. Desnoyers, iar cel mai important eveniment care definește Cuaternarul este prezența omului. Cuaternarul cuprinde două perioade: pleistocen și holocen.

 

D

Dolomit - rocă sedimentară alcătuită din carbonat dublu de calciu și magneziu.

 

E

Endemic (ă) - specie de plantă sau animal care trăiește doar într-un anumit teritoriu.

Endemit - termen ce desemnează speciile, genurile, familiile sau alți taxoni delimitați în răspândirea lor geografică la un teritoriu strict. F

 

G

Geologie - știința care studiază alcătuirea, geneza și evoluția Pământului. Studiază rocile, mineralele, fosilele, structurile tectonice, originea și istoria Pământului, procesele care au generat resursele minerale și energetice. 

Geomorfologie - știința care studiază formarea și caracteristicile formelor de relief, gruparea și răspândirea acestora.

Glaciar (ă) - specie care crește în locuri reci din vecinătatea ghețarilor sau care datează din perioada glaciațiunilor.

Grohotiș - fragmente de roci de diferite dimensiuni, rezultate din dezagregarea stâncilor și rostogolite de pe munți sau aduse de ghețari. 

 

H

Habitat prioritar - habitat natural caracterizat printr-un grad mare de conservare pentru că protejează specii rare sau vulnerabile.

Herpetofaună  - totalitatea speciilor de amfibieni și reptile dintr-o anumită regiune.

 

I

Izotermă - reprezintă limita de instalare a unui anotimp. Izotermele se obțin dacă unim pe o hartă punctele în care temperatura are aceeași valoare. Avansarea izotermelor peste Europa se produce de la sud-vest spre nord-est. România este traversată de izoterma de 10˚C  timp de aproximativ două luni. Aceeași evoluție are loc și de la altitudini mici spre cele mari. Se poate considera că evoluția izotermei de 10˚C, dinspre sud spre nord, determină durata migrației de primăvară a păsărilor.

 

J

Jurasic - perioada de mijloc a Erei Mezozoice, cunoscută ca „perioada reptilelor”, a durat aproximativ 55 de milioane de ani cu 145-200 de milioane de ani în urmă. A fost precedată de Triasic și urmată de Cretacic.

 

L

Lapiez - formă de relief carstic negativă, ce constă în șanțuri înguste, crăpături, găuri și alte tipuri de excavații pe suprafețele calcaroase puțin înclinate, rezultate prin forța de eroziune și dizolvare a apei. 

Lepidoptere - grup numeros de insecte ce include fluturii și moliile.

 

M

Marmită - scobitură circulară sau ovală creată în albiile râurilor ca urmare a eroziunii solului cu ajutorul apei încărcate cu fragmente de rocă.

 

O

Omnivor - animal care consumă hrană foarte variată, atât de origine vegetală, cât și animală. 

Orogeneza hercinică - penultimul ciclu îndelungat de procese tectonice în urma cărora s-a format un lanț de munți de la Oceanul Atlantic până la Marea Neagră. Această activitate a avut loc aproximativ acum 250–540 milioane de ani în timpul Erei Paleozoice.

 

P

Paserine - grup de păsări ce se disting prin capacitatea lor de a se cățăra. La această activitate ele se ajută de degetele specifice: trei orientate înainte și unul către înapoi. Peste 60% din toate speciile de păsări fac parte din acest grup iar termenul provine din latină unde „passer” face referire la vrăbii și alte păsări mici similare.

Paleontologie - știința care studiază formele de viață din trecutul îndepărtat al Pământului, pe baza resturilor fosilizate ale acestora și a urmelor lăsate de ele în rocile din scoarța terestră.

Plante vasculare - plante ce conțin țesut vascular care ajută atât la susținere cât și la transportul apei și al hranei. Aceste plante au în structura lor rădăcini, tulpini și frunze.

Precambrian - termen ce desemnează intervalul de timp dintre formarea Pământului ca planetă și apariția organismelor pluricelulare mai complexe care marchează începutul Cambrianului. 

 

R

Relicte - specii de plante sau animale regăsite doar într-o zonă restrânsă, dar care în trecut erau foarte bine răspândite. Prin schimbări semnificative ale habitatului au supraviețuit doar mici comunități care s-au adaptat noilor condiții.

Relict terțiar - specie supraviețuitoare glaciațiunilor, ai cărei strămoși erau larg răspândiți în perioada Terțiarului (acum 15-65 milioane de ani).

Relief glaciar - relief modelat de ghețari. În România este caracteristic domeniului montan înalt, o consecință a manifestării schimbărilor climatice din Pleistocen de acum 11.700-2.500.000 de ani.

Relictar - care a supraviețuit de-a lungul perioadelor geologice, o reminiscență a unei faune dispărute.

 

S

Silvostepă - zonă de vegetație intermediară ce se află între stepă și pădurea de foioase. De obicei este o zonă cu dealuri joase sau câmpii înalte, cu ierburi specifice stepei alternând cu pâlcuri de arbori. 

Specie umbrelă - specie prin conservarea căreia asigurăm protecție pentru un număr mare de alte specii care se găsesc în mod natural în același habitat.

Stepă - zonă de vegetație în care flora este reprezentată de plante ierboase, iar condițiile climatice sunt semiaride. 

Strate - depozite de roci cu o compoziție relativ omogenă care se găsesc, sub forma unei pânze, între alte depozite.

 

T

Travertin - rocă poroasă sedimentară din carbonat de calciu, formată prin precipitarea mineralului la ieșirea acestuia la suprafață prin izvoare.

Triasic - prima parte a Erei Mezozoice, perioadă ce a durat 50 de milioane de ani cu 200-250 de milioane de ani în urmă, precedată de Permian și urmată de Jurasic. A fost denumită astfel de geologul german Friedrich von Alberti în 1834. Prima jumătate a perioadei o reprezintă revenirea după cea mai mare extincție a Terrei. Doar în Triasicul Târziu apar primii dinozauri și concomitent primele mamifere. 

 

V

Via Pontica - al doilea cel mai mare culoar de migrație al păsărilor din Europa, ce merge în lungul litoralului Mării Negre, cuprinzând Delta Dunării și Dobrogea.

 

Text: Roxana Badea & Ana Hornoiu

Consultant: Florin Stoican

Foto: Dan Dinu

Articole pe aceeași temă