Lunca Mureșului - banner

Lunca Mureșului

cea mai importantă zonă umedă din Vestul României

Mureșul este cel mai lung râu de pe teritoriul României (exceptând Dunărea), și formează în parcul natural un ecosistem specific de luncă, cu zone inundate periodic, cu ape curgătoare și stătătoare, păduri aluviale și impresionante galerii de sălcii și plopi. Această zonă găzduiește peste 200 de specii de păsări, multe dintre acestea fiind protejate pe plan internațional.

 

INTRODUCERE

Conform Convenției Ramsar, Parcul Natural Lunca Mureșului se află pe lista zonelor umede de importanță internațională. Parcul are o suprafață de peste 17.400ha și face parte din rețeaua europeană „Natura 2000” pentru protejarea și conservarea zonelor umede și a speciilor de faună și floră caracteristice acestui tip de ecosistem. 

Biodiversitatea este mare, iar în cele 9 habitate prezente se remarcă cel puțin 1.000 de specii de plante, 3.000 de specii de nevertebrate, 200 de specii de păsări, 55 de specii de pești, 40 de specii de mamifere și 10 specii de amfibieni. Această biodiversitate considerabilă este consecința existenței ecosistemelor acvatice și terestre variante, constituite din: stepă și silvostepă, ape stătătoare, bălți și mlaștini, lunci și pajiști umede, fânețe, vii, livezi și terenuri arabile.   

Cel mai important râu al zonei este desigur Mureșul, care străbate parcul pe o lungime de 88km și o lățime de 120m. Dar nu este singurul râu din această luncă. Pârâul Aranca, râul Mureșul Mort și numeroase alte canale artificiale traversează parcul și formează în interiorul acestuia un ecosistem dinamic, periodic transformabil, cu peste 40 de insule și numeroase plaje de nisip. 

 

FLORA

Flora parcului Lunca Mureșului este variată și specifică atât unei clime continentale, cât și zonei umede inundabile. Astfel, aici se întâlnește vegetație erbacee, specifică pajiștilor de câmpie, vegetație palustră și plutitoare, specifică bălților, vegetație erbacee cățărătoare, în zăvoaiele de plop și salcie și vegetație specifică pădurilor de stejar și frasin.  

Din cele 1.000 de specii și subspecii de plante lemnoase și ierboase, merită menționat arboretele de stejar pedunculat, frasinul, plopul negru și alb și salcia albă, specii prezente în special în zona pădurii Cenad. 

Un număr mare de plante sunt marcate ca specii rare și vulnerabile și apar pe lista roșie a plantelor superioare din România. Dintre acestea, amintim de: forfecuța bălții, neghina, inarița, ștevia de baltă și stupinița. De asemenea, conform Convenției de la Berna, trifoiașul de baltă, peștișoara și cornaciul sunt specii strict protejate. 

 

FAUNA

Diversitatea ecosistemelor terestre și acvatice ale Parcului Natural Lunca Mureșului este favorabilă condițiilor de viață. 

În interiorul parcului există un habitat format din zăvoaie și șleauri de câmpie, care reprezintă locul perfect pentru cuibărirea și migrația a peste 200 de specii de păsări, printre care amintim de cormoranul mare, corcodelul mic, cârstelul de baltă, diferite specii de rațe, prigoria, pescărușul râzător și numeroase specii de stârc, berze și egrete. Dintre speciile protejate la nivel internațional, amintim de: acvila țipătoare mică, acvila de stepă, dumbrăveanca, rața cârâitoare mică, barza neagră, ciocârlia și lăstunul de mal.  

Printre speciile comune de pești prezenți în apele parcului trebuie menționat că mreana populează apele Mureșului, crapul populează apele stătătoare și bălțile, porcușorul de nisip, scobarul și linul se regăsește în apele pârâurilor, iar în apele curgătoare se găsește biban, plătică, știucă și caras. Dintre speciile rare de pești prezente în parc se numără ghiborțul de râu, răspărul și mihalțul.   

În pădurile parcului și în zonele adiacente trăiesc și numeroase mamifere, precum: cerbul lopătar, căpriorul, mistrețul, liliacul urecheat, veverița, vulpea, dihorul de stepă și popândăul.

Herpetofauna este și ea variată, un rol important în acest sens fiind dat de caracterul de luncă și zonă umedă al zonei. Găsim aici brotăcel de copac, buhai de baltă cu burta roșie, broască de lac, tritonul cu creată, năpârcă, șopârlă cenușie și broască țestoasă de apă.

Nevertebratele sunt prezente în număr foarte mare și cuprind numeroase specii de melci și scoici în albia Mureșului și numeroase specii de insecte, printre care rădașca și libelula.

 

ARII PROTEJATE

În cadrul Parcului Natural Lunca Mureșului există patru zone strict protejate, unde sunt interzise orice fel de activități de exploatare a resurselor naturale. Acestea sunt:

Prundul Mare 
Rezervația naturală Prundul Mare este cea mai sălbatică porțiune a parcului. Această rezervație are o suprafață de aproape 720ha și este reprezentată de o zonă cu prunduri, lunci de câmpie, pâlcuri de pădure, pajiști și zone umede cu stuf și papură. Aici se află una din cele mai spectaculoase bălți ale parcului, Balta Bezdin. Printre stuf și papură, acolo unde există ochiuri de apă limpede, se află o suprafață mai mică de jumătate de hectar acoperită cu nufăr alb. Tot în această rezervație se găsesc și câteva specii rare de orhidee (Platanthera bifolia și Epipactis latifolia).

Pădurea Cenad 

Această arie forestieră strict protejată, cu o suprafață de peste 310ha, cuprinde o diversitate arboricolă de stejar, frasin, salcie și plop. Se află situată pe malul stâng al Mureșului și cuprinde și o serie de insule, printre care Insula Mare Cenad și Insulele Igriș.

Insula Mare Cenad 

Această arie protejată se află pe teritoriul administrativ al comunei Cenad și are o suprafață de puțin peste 2ha. Este caracterizată de prezența depunerilor de aluviuni nisipoase și a grindurilor de argile lacustre. 

Insulele Igriș

Cu o suprafață de 7ha, aceste mici insule oferă condițiile de habitat optime pentru găzduirea, hrănirea și cuibărirea mai multe specii avifaunistice. Printre păsările migratoare prezente aici menționăm: egreta mică, stârcul roșu, galben și de noapte și barza neagră. 

 

RECOMANDĂRILE NOASTRE

 

ȘTIAȚI CĂ:

 

Text: Daniela Sicaru

Foto: Dan Dinu

Hartă

Informații

PROTECȚIE

Parc natural
Sit natura 2000 (ROSCI0108, ROSPA0069)

REGIUNE
Banat | Crișana
JUDEȚ
Arad
CUSTODE
Administrația parcului
EMAIL
WEBSITE

Articole

Evenimente