Ciucaș - banner

Ciucaș

cel mai frumos munte din Carpații de Curbură

Ciucașul este cu siguranță cel mai frumos munte din Carpații de Curbură și se remarcă mai ales prin stâncăriile lui specifice. Pajiștile alpine, traseele spectaculoase și vegetația specifică, fac din acest munte unul foarte iubit.

 

INTRODUCERE

Masivul Ciucaș aparține Carpaţilor de Curbură, lanț muntos din Carpaţii Orientali. Aria protejată este situată pe teritoriile judeţelor Braşov şi Prahova. Munții Ciucaș sunt alcătuiți din două culmi principale, Ciucaș - Bratocea pe aliniamentul SV-NE și Gropșoarele - Zăganu pe direcția NV-SE, unite prin înșeuarea muntelui Chirușca. Cel mai înalt punct este Vârful Ciucaș (1 954m).

Masivul prezintă o gamă variată de ansambluri neregulate de stâncării, cu dimensiuni și forme geomorfe diverse, cele mai importante fiind: Babele la Sfat, Mâna Dracului, Turnul lui Goliat, Turnul Roșu, Colții Bratocei, Colții Zăganu, Ciuperca, Tigăile Mari și Tigăile Mici sau Sfinxul Bratocei. Se mai remarcă vârfuri și creste, abrupturi calcaroase și grohotişuri.

 

FLORA ȘI FAUNA

În Ciucaș există un relief uniform cu o vegetație bogată de pajiști, tufărișuri și plante de stâncărie. Deși nu face parte dintre munții mari din țară, masivul oferă o biodiversitate remarcabilă. Există aici 22 de habitate de interes comunitar (dintre care 5 sunt cu importanță ridicată) și peste 1 200 de specii de plante. Pe suprafața sitului există 3 400ha de păduri virgine, 22% din totalul fondului forestier de aici. Aproape 80% din pădurile din Ciucaș sunt naturale, iar diversitatea acestora este de 250 de ori mai mare decât cea medie calculată la nivelul întregii țări.

Pajiștile ocupă 6 400ha și sunt și ele foarte importante, cele subalpine având o diversitate floristică foarte bogată. 

În Ciucaș există aproximativ 1 750 de specii de animale, dintre care peste 1 500 sunt nevertebrate. Următoarele ca număr sunt păsările, 150 de specii și mamiferele, 60 de specii. 

 

ARII PROTEJATE ÎN APROPIERE

În apropierea Masivului Ciucaș se mai pot întâlni două arii protejate de interes: Situl Natura 2000 Aninișurile de pe Târlung și Locul fosilifer Purcăreni, ambele aflate în județul Brașov.

Aninișurile de pe Târlung (ROSCI0001)

Situată în sud-estul judeţului Braşov, la poalele muntelui Ciucaş, acestă zonă adăpostește o comunitate importantă de anin negru, după cum îi spune şi numele. Pe lângă această specie care vegetează în asociere cu frasinul, o să fim surprinşi să găsim aici un număr de nu mai puțin de 3 000 de alte specii de plante, dintre care amintim: bulbuc de munte, ciuboţica cucului de munte, roiniţă, brânduşă de toamnă, sisinel de munte. La baza desemnării sitului se află trei specii de amfibieni: buhaiul de baltă cu burtă galbenă, tritonul cu creastă și salamandra. Dintre mamiferele prezente în sit amintim pisica sălbatică şi jderul.

Locul fosilifer Purcăreni

Rezervaţie paleontologică, situată la Întorsura Buzăului în apropierea comunei Purcăreni, reprezintă o veche carieră de calcare albe ce a fost închisă şi declarată monument al naturii. Zona ocrotită reprezintă un bloc masiv de calcare cu un volum de 200 de metrii cubi, în care s-a identificat o bogată asociaţie de corali, branhiopode şi crustacei. Cercetările geologice şi paleontologice au scos în evidenţă faptul că aceste calcare formează un mic masiv de o mare importanţă pentru trecutul ţării noastre.

 

RECOMANDĂRILE NOASTRE

 

ȘTIAȚI CĂ:

 

Mai multe despre ariile protejate ale județului găsiți și în albumul Natura Brașovului, editat de ProPark, pe care îl puteți descărca gratuit de aici www.propark.ro/NaturaBrasovului.pdf.

 

 Text: Dan Dinu & Roxana Iordăchescu

Foto: Dan Dinu

Hartă

Informații

PROTECȚIE

Sit Natura 2000 (ROSCI0038)

REGIUNE
Muntenia | Transilvania
JUDEȚ
Brașov | Prahova
CUSTODE
Fundația Carpați
EMAIL
WEBSITE

Articole

Evenimente

România Sălbatică