Migrația de toamnă
Articole & Evenimente
ce să vezi și unde să mergi dacă ești pasionat de natură

Migrația de toamnă

urmărește spectacolul oferit de păsări

15 August - 15 Octombrie 2021

Migrația de toamnă începe din luna august și este influențată de lungimea zilei și de abundența hranei. Este o migrație mai lentă decât cea de primăvară, pentru că nu mai există presiunea găsirii locurilor de cuibărit. Uneori aceeași specie poate fi observată atât în pasaj, cât și în locurile de iernare în funcție de zona din țară în care vă aflați. 

Migrația are loc pe toată suprafața României, însă putem evidenția două mari culoare, unul dintre ele trece peste Delta Dunării și Dobrogea, iar celălalt prin zona Carpaților de Sud-Vest și pe la intrarea Dunării în țară. Aceste zone oferă cele mai multe șanse de a vedea specii aflate în pasaj.

Mai jos puteți găsi o listă cu unele dintre cele mai interesante specii care pot fi întâlnite în timpul migrației. În această perioadă mai pot fi observate și specii care se pregătesc de plecare. Păsările aflate în pasaj pot fi observate într-o perioadă mai scurtă, față de cele care iernează la noi.

 

Răpitoare de zi

Păsări care pleacă: acvila de câmp (Aquila heliaca), acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), acvila mică (Aquila pennata), șerparul (Circaetus gallicus), eretele de stuf (Circus aeruginosus), gaia brună (Milvus migrans), viesparul (Pernis apivorus), vânturelul de seară (Falco vespertinus), șoimul rândunelelor (Falco subbuteo), șoimul dunărean (Falco cherrug).

Păsări care vin: acvila țipătoare mare (Aquila clanga), eretele vânăt (Circus cyaneus), șoimul călător (Falco peregrinus), șoimul de iarnă (Falco columbarius).

Păsări aflate în pasaj: uliganul pescar (Pandion haliaetus), gaia roșie (Milvus milvus), eretele sur (Circus pygargus), erete alb (Circus macrourus), șorecarul mare (Buteo rufinus).

 

Păsări de apă

Păsări care pleacă: pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), pelicanul cret (Pelecanus crispus), cormoranul mic (Phalcrocorax pygmeus), stârcul pitic (Ixobrychus minutus), stârcul de noapte (Nycticorax nictycorax), stârcul galben (Ardeola ralloides), stârcul roșu (Ardea purpurea), egreta mică (Egretta grazetta), barza albă (Ciconia ciconia), țigănușul (Plegadis falcinellus), lopătarul (Platalea leucorodia), călifarul alb (Tadorna tadorna), călifarul roșu (Tadorna ferruginea), rața cârâitoare (Anas querquedula), rața roșie (Aythya nyroca).

Păsări care vin: cormoranul moțat (Phalacrocorax aristotelis), gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), rața cu ciuf (Netta rufina), rața fluierătoare (Anas penelope), rața mică (Anas crecca), rața moțată (Aythya fuligula), rața catifelată (Melanitta fusca), rața neagră (Melanitta nigra), rața sunătoare (Bucephala clangula), ferestrașul moțat (Mergus serrator), ferestrașul mare (Mergus merganser), lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), lebăda mică (Cygnus columbianus).

Păsări aflate în pasaj: gârlița mare (Anser albifrons), gârlița mică (Anser  erythropus), rața sunătoare (Bucephala clangula).

 

Păsări limicole

Păsări care pleacă: scoicarul (Haemantopus ostralegus), ciocântorsul (Recurvirostra avosetta), piciorongul (Himantopus himantopus),  prundăraș gulerat mic (Charadrius dubius), nagâțul (Vanellus vanellus), fluierar de munte (Actitis hypoleucos), fluierar negru (Tringa erythropus), fluierar cu picioare roșii (Tringa totanus).

Păsări aflate în pasaj: prundărașul gulerat mare (Charadrius hiaticula), prundăraș de munte (Charadrius morinellus), prundărașul nisipar (Calidris alba), prundărașul de nămol (Limicola falcinellus), ploierul argintiu (Pluvialis squatarola), ploierul auriu (Pluvialis fulva), fugaciul roșu (Calidris canutus), fugaciul de țărm (Calidris alpina), fugaciul roșcat (Calidris ferruginea), fugaciul pitic (Calidris temminckii), fugaciul mic (Calidris minuta), pietrușul (Arenaria interpres), fluierarul de mlaștină (Tringa glareola), fluierarul de zăvoi (Tringa ochropus), fluierarul negru (Tringa erythropus), fluierarul cu picioare verzi (Tringa nebularia), fluierarul de lac (Tringa stagnatilis), sitarul de mal (Limosa limosa), sitarul de pădure (Scolopax rusticola), culicul mic (Numenius phaeopus), becațina mare (Gallinago media), becațina comună (Gallinago gallinago), becațina mică (Lymnocryptes minimus), notătița (Phalaropus lobatus), bătăușul (Philomachus pugnax).

 

Text: Cristian Goga

Foto: Cristian Goga & Dan Dinu

Articole pe aceeași temă

România Sălbatică

Evenimente viitoare